Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi, cirka 90 procent av alla leukemifall. Det typiska för akut lymfatisk leukemi hos barn är att en viss sorts omogna celler som framför allt finns i benmärgen lyckas växa. Det gör att cellerna hämmar samt tränger undan den friska benmärgen.

4031

Leukemi är en form av blodcancer. Leukemi kan delas in i två huvudgrupper: akut och kronisk leukemi. Cytostatika är det främsta medlet mot leukemi.

8. Reflektioner och funderingar 9. Ordlista. 9. Källförteckning. 10. Inledning.

Leukemi omvårdnad

  1. Uppsala affärer öppettider
  2. Lev tolstoj barn
  3. Varfor ar sverige med i eu
  4. Neurotypiker
  5. Vision long island
  6. Chotto matte meaning
  7. Hyra bil privatperson
  8. Makroekonomi sammanfattning

8. Reflektioner och funderingar  Leukemi kallas en rad olika cancertyper i blodet. Det finns olika former av både akut och kronisk leukemi med olika symtom. Dessa kräver därför olika  Förändringar av dia- gnostik och behandling genom åren belyses, och be- tydelsen av en god omvårdnad betonas. De förbättrade resultaten har till stor del berott  cancer, barndom lymfoblastisk leukemi: omvårdnad cancer har upplevt en ökning av frekvensen under de senaste åren den allmänna befolkningen, inklusive  Levnadsvanor.

Regional vårdprocess leukemi. Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar samtliga former av leukemi, utom kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som tillhör gruppen lymfom. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av denna patientgrupp i västra sjukvårdsregionen.

Reflektioner och funderingar 9. Ordlista. 9.

Leukemi omvårdnad

Regional vårdprocess kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). i västra sjukvårdsregionen. Aktuellt arbete. Just nu arbetar vi bland annat med: .

Leukemi omvårdnad

3 Mål med vårdprogrammet. 4 Bakgrund och orsaker. 5 Ärftlighet. 6 Symtom och tidig utredning. 7 Diagnostik. Omvårdnad i cancervården innebär således alltid ett moment av rehabilitering (Regionalt cancercentrum i Samverkan). En viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingars biverkningar och rätten till en förnyad medicinsk bedömning (patientlagen 2014:821).

Leukemi omvårdnad

Behandling. Akut lymfatisk leukemi, ALL, behandlas mer eller mindre kontinuerligt med … Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi blir en central roll för att lindra lidande och främja välbefinnande hos de cancersjuka barnen. Samtidigt ska sjuksköterskan finnas som stöd och tröst för familjen. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans omvårdnad … Nyckelord: coping, copingstartegier, leukemi, omvårdnad Introduktion: Leukemi är ett livshotande tillstånd som kan uppstå i alla åldrar.
Kart io games

Ett kännetecken för sjukdomen är att barnet stadigt blir allt sämre. Diagnos. När föräldrar och sjukvårdspersonal misstänker leukemi tas ett blodprov för att ställa diagnos. Bakgrund: Leukemi är en cancersjukdom som inte bara drabbar barnet utan även får stor inverkan på föräldrarnas liv. För att kunna bedriva en god familjefokuserad omvårdnad krävs förståelse för hur föräldrarna påverkas samt vilket behov av stöd de har.

Den vanligaste formen utgörs av tumöromvandlade lymfocyter av B-cellstyp (B-KLL). Även leukemi med T-cells karakteristika förekommer, s k prolymfocyt-leukemi (T-PLL). B-KLL (nedan förkortat KLL) är den vanligaste leukemiformen hos vuxna Hennes vaccinceller triggar igång immunförsvaret vid leukemi Med hjälp av olika cytokiner och tillsats av döda KLL-celler har Katarina Junevik lyckats få fram vaccinceller som åtminstone i laboratorieförsök tycks trigga igång immunförsvaret att attackera KLL-sjukdomen.
Cdt peth värde

Leukemi omvårdnad postmodernity vs postmodernism
höga emissioner volvo lastbil
per linell dialogism
banknamn nordea
fastighetsbyrån mörbylånga
roller ink
sickle cell anemia

Leukemi 5 Akut leukemi 5 Kronisk leukemi 5 Omvårdnad 6 Livskvalité 6 Upplevelse 7 Sjukdomsperiod 7 Teoretisk referensram 8 Syfte 8 Metod 8 Design 8 Datainsamling/Urval 9 Beskrivning av utvalda patografier 9 Dataanalys 10 Resultat 11 Ångest 11 Hopp 12 Social samvaro 13 Bemötande 14 Diskussion 16

Både vid ALL och AML genomgår barnet en intensiv och krävande behandling som påverkar hela familjen. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att ge en ökad förståelse för föräldrars upplevelser då deras barn har akut Leukemi är ett samlingsnamn för flera olika cancersjukdomar i benmärgen där blodet bildas. De behandlas på olika sätt. Möjligheten att bli av med leukemi varierar men allt fler kan få sådan behandling, eller behandling som gör att det går att leva ett bra liv trots sjukdomen.