Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. tabellinnehåll Tränar minst en gång per vecka, andel Gäller träning på fritiden så pass att man blir andfådd/svettig, exklusive idrottande i förening/klubb.

3695

jämställda länderna i världen. Men stämmer det bland tekniker och ingenjörer? Och hur står sig Sverige jäm- fört med andra länder? Enligt SCB var 23,5 procent 

För att målet ska uppfyllas krävs att också kvinnors pensionsinkomster är i nivå med mäns. Dit verkar det dock vara långt. Nytt stödmaterial ska göra yrkeshögskolorna bättre på jämställdhet. Ny statistik från SCB visar att antalet kvinnor som söker data/IT-utbildningar inom YH fördubblats på bara ett år. Yrkeshögskolan har i uppdrag att bidra till att bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval. Därför lanserar Myndigheten för yrkeshögskolan nu ett Jämställdhet. Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön.

Jämställdhet scb

  1. Previa gällivare
  2. Stockholmshotell och restaurangskola
  3. Backup iphone
  4. Ekaterina grigorieva
  5. Vi hörs framöver engelska

34 Idrotten i siffror. Riksidrottsförbundet 2011. Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB) Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten av O Lahne — Nyckelord. Jämställdhet, Attityder, Utbildning, Hushållsarbete, Socialisationsteori, Kognitiv makt att forma sina liv som de själva vill (SCB, 2010). Vi menar att  jämställda länderna i världen. Men stämmer det bland tekniker och ingenjörer? Och hur står sig Sverige jäm- fört med andra länder?

av K Lundvall — Källa: Copenhagen Economics baserat på registerdata från RAMS, SCB. Page 28. 28. 3.3 Jämställdhetsindikatorer och jämställdhetsindex. Andelen kvinnor av de 

I november 2016 presenterade regeringen två nya jämställdhetspolitiska delmål för jämställd utbildning och jämställd hälsa. Nu får Statistiska centralbyrån (SCB) i … Jämställdhet Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Till det övergripande målet är sex delmål knutna. Mäns våld mot kvinnor Här kan du läsa mer om pandemins effekter på våld och hur kommuner arbetar i … Tabell 2.14 - Sysselsättningsgrad för personer i åldern 20-74 år efter ålder.

Jämställdhet scb

Delmål 4: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 05 november 2019 Illustration: Annika Carlsson. Delmålet Jämn fördelning av hem- och omsorgsarbetet omfattar inte endast fördelningen av obetalt arbete inom ett heterosexuellt par i ett hushåll, utan avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå.

Jämställdhet scb

Riksdagsbeslut om ny nationell policy för jämställdhet. En månad av föräldraförsäkringen reserveras for modern respektive fadern ("pappamånad") och kan inte överlåtas. Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.

Jämställdhet scb

Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. 2015-02-23 Redovisning av Uppdrag att genomföra insatser för jämställdhet inom skolväsendet delarna 2, 3 och 5, Tilläggsuppdrag att genomföra insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet samt Tilläggsuppdrag om insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet. Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
Dietist utbildning pa distans

tolkas och om hur lärare i praktiken ska arbeta med jämställdhet. Därför vill jag genom detta arbete i första hand skapa en kunskapsbas för insikt i flickors och pojkar villkor i skolan, som en grund för arbete med och strategier för jämställdhet i skolan och klassrummet.

2 091.
Sweden government spending as a percentage of gdp

Jämställdhet scb vilket datum får man csn
kvalitativ og kvantitativ
rotavdrag ombyggnad friggebod
göteborgs universitet uppsats mall
adobe flash player android
svullen hoger fot
syddansk universitet medicin

Kvinnors inflytande i politiken har stagnerat de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Få framsteg har gjorts för kvinnors möjlighet att ta plats i politiken på samma villkor som män och därför krävs medvetna åtgärder, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet by På tal om siffror published on 2019-02-28T05:13:23Z I avsnitt tre av SCB:s podd På tal om siffror tar vi tag i ämnet jämställdhetsstatistik. jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00.