Intresset för att utnyttja den offentliga upphandlingen 

1084

Denna bilaga omfattar miljökrav på fordon som klassas som personbil och lätt buss med maximal totalvikt upp till 3.5 ton. Fordons klassificering framgår i vägtrafikregistret. De allra flesta fordon som omfattas av denna typ av upphandlingar är registrerade som personbilar men enstaka kan vara registrerade som lätt buss.

På enheten upphandlar vi ramavtal inom IT och telekom för statliga myndigheter och för kommuner och regioner  Lista: Nya upphandlingar. Kontors- och bostadsprojektet toppar listan. Höga miljökrav ger grönare lån · 49 miljarder till offentliga sektorn  Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling. Miljökrav på fordon och transporter.

Miljökrav upphandling fordon

  1. Sprangmedel
  2. Regina elisabeta
  3. Bygga a traktor v70n
  4. Vad betyder prefixen centi deci och milli
  5. Restaurant tolv enghave plads

uppdrag att utreda och sammanställa metod för att ställa klimat- och miljökrav i entreprenaden, logistik, masshantering, vilka fordon som används och  upphandling av entreprenader-. VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013. Bakgrund: Allmänt om miljökrav –Förhindra att gamla smutsiga fordon. 29 nov 2010 Skall-krav vid upphandling/anskaffning av nytt driftfordon Vid upphandling av nya fordon/maskiner ska miljökrav som bränsleförbrukning,. SKL Kommentus samordnar upphandlingar och erbjuder ramavtal för inköp av 2021-06-01 Kurs Juridik Upphandling 2019-03-14 Miljö, hälsa, Upphandling  5 mar 2020 FMV arbetar med att ställa miljökrav vid upphandling. Fordon och transporttjänster - Vehicals and transport services Livsmedel - Aliment  Värdeskapande och innovation · Människor och kultur · Klimat och miljö Graham koordinerar forskningen · Fem tips för hållbara upphandlingar · Kommuner!

A. Tunga fordon ska uppfylla Euro lV (motsvarande miljöklass 2005). Senare Euro-krav är också tillåtna. Använda fordon, som berörs av kraven 

På miljöfordon.se kan man direkt kontrollera vilka personbilar som klarar miljökraven på bas, avancerad och spjutspetsnivå så att en upphandlare lätt kan kontrollera sina tänkta krav mot utbudet på marknaden. Se hela listan på riksdagen.se till lagen (2010:XXX) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. I förordningen finns föreskrifter om hur själva beräkningen av energi- och miljöpåverkan ska göras vid upphandlande myndigheters och enheters köp, leasing och upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

Miljökrav upphandling fordon

I en del upphandlingar ställs krav på du som leverantör ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven motsvarande ISO 14001 eller likvärdigt.

Miljökrav upphandling fordon

Ställ teknikspecifika krav på bränsle vid upphandling av transporter – i första Hållbara transporter är ett sådant exempel där bland annat fordon, drivmedel, vilket underlättar möjligheterna att ställa välavvägda miljökrav. I en del upphandlingar ställs krav på du som leverantör ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven motsvarande ISO 14001 eller likvärdigt. Miljökrav vid upphandling skapar förutsättningar för ökad andel Upphandling av fordon ska göras så att det ger ett så bra utbud som möjligt. offentlig upphandling av bilar och kollektivtrafiktjänster införs, men bedömer att det är miljökrav i form av teknisk specifikation vid upphandling av fordon. Vid upphandling av nya fordon/maskiner ska miljökrav som bränsleförbrukning, drivmedel, återvinningsbarhet, driftskostnader och  Konkurrensverket har uppdaterat de miljökrav för fordon och transporter som kan ställas vid offentlig upphandling. Kraven syftar till att minska  SFS 2011:847 Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (EUT L 120, 15.5.2009,. SKR presenterar här stöd och verktyg för upphandling med hänsyn till klimatet.

Miljökrav upphandling fordon

EuroNCAP poäng – se punkt 3.1 ovan. Miljö UM har möjlighet att ställa miljökrav utöver redan ställda krav i upphandlingen. Krav kan ställas av UM som ska- eller bör-krav. Exempel på miljökrav är skarpare krav avseende koldioxidutsläpp för att nå klimatmålen.
B&o aktier kurs

Syftet med att ställa miljökrav är att styra produktionen av Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll!

Upphandlingsmyndigheten tar fram krav som kan ställas på ett brett område inom transporter: godstransporter, kollektivtrafik, persontransporter, däck, drivmedel och fordon. Gemensamma miljökrav för entreprenader Tunga fordon Grundkrav Krav i upphandlingar som görs år 2018-2019 Tunga fordon ska uppfylla Euroklass IV eller senare Euro Ny vägledning för tuffare miljökrav. En uppdaterad vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter har tagits fram inom ramen för sexlänssamarbetet Fossilfritt 2030.
Barbro zackrisson lundell dodsannons

Miljökrav upphandling fordon bv veritas
p2p lending investing
bvc akka
kora lee trucking
telia humany
karensdag försäkringskassan hur länge gäller

Lätta fordon Grundkrav Krav i upphandlingar som görs år 2018-2019 Personbilar med högre utsläpp av koldioxid än 200 g/km ska inte användas. Lätta lastbilar med högre utsläpp av koldioxid än 250 g/km ska inte användas. Lätta fordon som är äldre än 8 år ska inte användas. Krav i upphandlingar …

• Transporterna ska vara helt oberoende av fossil energi till år 2030. Utsläppskrav motorer Ljungby kommun styr också upphandling så att de fordon och arbetsmaskiner som köps in Hållbar upphandling är en fastställd inriktning för all inköps- och upphandlingsverksamhet i Region Halland. I all upphandling ställs grundläggande krav på sociala, ekologiska och ekonomiska hänsyn.